Tag - دیافراگم پارکر

دیافراگم شیر برقی پارکر Parker

دیافراگم پارکر Parker از حساس ترین قطعات شیر برقی دیافراگمی پارکر Parker در بازار ایران میباشد. دلیل این امر وجود این قطعه به دو شکل اصل و تقلبی بصورت همزمان در بازار میباشد. پر واضح است که مقایسه این دو با یکدیگر غیر ممکن است.

دیافراگم شیر برقی پارکر Parker از جنس NBR برای سیال تا دمای حداکثر 90 درجه سانتیگراد بکار میرود. متریال EPDM نیز در شیربرقی بخار و تحمل دمایی تا 140 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار میگیرد.

نکته حائز اهمیت ، نگهداری این قطعه از طریق نصب صافی و فیلتر قبل از سلنویید ولو و همینطور شسشتوی ماهانه آن میباشد.

Read more...
?>