Tag - دامپ ولو پارکر

دامپ ولو پارکر

دامپ ولو پارکر Parker سری P32 و P33 یک ولو الکترومکانیکی برای کنترل و تخلیه سیال عبوری در یک سیستم است.

برای حفظ این شیر در حالت باز، شیر باید تحت فرمان یک شیر برقی سلونوئیدی قرار بگیرد. زمانیکه این سیگنال از روی شیر برداشته شود ، عمل دامپ کردن بصورت خودکار انجام میشود.

سایز تولیدی این تیپ از دامپ ولو پارکر Parker ، سایز “1/4 و “1/2 میباشد . سایز “1/4 به اسم Mini و سایز “1/2 به اسم Compact شناخته میشود. منظور از این سایز، سایز پورت تخلیه میباشد. ضمنا سایز پیلوت هوا ، “1/8 میباشد.

مکانیزم این شیر میتواند به 2 صورت باشد. یک ) External Air Pilot دو) Solenoid Pilot است. این مورد توسط کارفرمای گرامی انتخاب میگردد.

دامپ ولو پارکر وارداتی توسط شرکت تجهیز صنعت سورنا
Read more...
?>